EmojitipUnicode เวอร์ชั่น 8.0

Unicode เวอร์ชั่น 8.0

42
Unicode เวอร์ชั่น 8.0 วางจำหน่ายในปี June 2015 และมีสัญลักษณ์ Emoji ด้านล่าง
สัญลักษณ์อีโมจิจุดรหัส
🕏 ชามของ HYGIEIA1F54F
🙃 หน้ากลับหัว1F643
🤑 หน้าเห็นแก่เงิน1F911
🤗 ยิ้มกอด1F917
🤔 หน้าครุ่นคิด1F914
🤐 รูดซิปปาก1F910
🙄 กลอกตา1F644
🤒 อมปรอท1F912
🤕 หัวแตก1F915
🤓 เด็กเนิร์ด1F913
🤖 หุ่นยนต์1F916
🤘 ชูนิ้วชาวร็อก1F918
🏻 โทนผิวสีขาว1F3FB
🏼 โทนผิวสีขาวเหลือง1F3FC
🏽 โทนผิวสีเหลือง1F3FD
🏾 โทนผิวสีแทน1F3FE
🏿 โทนผิวสีเข้ม1F3FF
🦁 สิงโต1F981
🦄 ยูนิคอร์น1F984
🦃 ไก่งวง1F983
🦂 แมงป่อง1F982
🧀 เนยแข็ง1F9C0
🌭 ฮอทด็อก1F32D
🌮 ทาโก้1F32E
🌯 เบอร์ริโต1F32F
🍿 ป๊อปคอร์น1F37F
🦀 ปู1F980
🍾 แชมเปญ1F37E
🏺 โถโบราณ1F3FA
🕌 มัสยิด1F54C
🕍 โบสถ์ยิว1F54D
🕋 วิหารกะอ์บะฮ์1F54B
🏐 วอลเลย์บอล1F3D0
🏏 คริกเก็ต1F3CF
🏑 ฮอกกี้1F3D1
🏒 ไม้ฮอกกี้1F3D2
🏓 ปิงปอง1F3D3
🏸 แบดมินตัน1F3F8
📿 ลูกประคำ1F4FF
🏹 ธนูและลูกศร1F3F9
🛐 ที่บูชา1F6D0
🕎 เชิงเทียน 7 กิ่ง1F54E
รุ่นอื่น ๆ Unicode