Emojitip🇬 Google, อิโมจิสำหรับ Androida

Google

รูปภาพอิโมจิของ Google จะใช้ในอุปกรณ์ Android, Gmail Web Interface, Google Meet และ ChromeOS ส่วนใหญ่ สิ่งเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Noto Emoji อิมเมจเหล่านี้ยังใช้สำหรับ Slack บนแพลตฟอร์มที่ไม่ใช่ของ Apple รวมถึง Windows, Linux และ Android

Gboard ยังมีฟีเจอร์ผสมอีโมจิที่เรียกว่า Emoji Kitchen ซึ่งช่วยให้รวมอิโมจิ 2 ตัวเป็นสติกเกอร์ มีชุดค่าผสมหลายพันรายการโดยใช้ Gboard สำหรับ Android

ประเภท: รอยยิ้มและอารมณ์
ประเภท: คนและร่างกาย