EmojitipEmoji topicเก้าดาวเคราะห์

เก้าดาวเคราะห์

ในหน้านี้ยกเว้นอิโมจิ "🪐" ส่วนที่เหลือเป็นอักขระ Unicode แม้ว่าดาวศุกร์และดาวอังคารจะหายไป แต่เราจะเพิ่มในหน้านี้ทันทีที่มีการเปิดตัว คำแนะนำ: ลำดับของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะโดยเริ่มใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดและทำงานออกไปด้านนอกมีดังต่อไปนี้: ดาวพุธดาวศุกร์โลกดาวอังคารดาวพฤหัสบดีดาวเสาร์ดาวยูเรนัสและดาวเนปจูน