Emojitip🇭 🇹 🇨 Htc, อิโมจิสำหรับ HTC Sense[เฟิงฟู่]tha

Htc

อุปกรณ์ HTC ใช้ภาพอิโมจิของตัวเอง ซึ่งแยกจากอีโมจิของ Google สีเรียบๆ ภาพอิโมจิเหล่านี้ปรากฏบนอุปกรณ์ต่างๆ เช่น HTC 10 และ HTC U11

ในปี 2559 HTC รองรับเพียงชุดย่อยของอิโมจิ อีโมจิที่ไม่ยิ้มจะแสดงบนอุปกรณ์ HTC โดยใช้แบบอักษร Noto Color Emoji จาก Google

ประเภท: รอยยิ้มและอารมณ์
ประเภท: คนและร่างกาย
ประเภท: โทนสีผิวและทรงผม
ประเภท: สัตว์และธรรมชาติ
ประเภท: อาหารและเครื่องดื่ม
ประเภท: การเดินทางและสถานที่
ประเภท: กิจกรรม
ประเภท: วัตถุ
ประเภท: สัญลักษณ์
ประเภท: ธง