Emojidex

รูปภาพอีโมจิจาก emojidex เป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์ม \\\"emoji as a service\\\" ซึ่งสามารถใช้ได้บนเว็บไซต์หรือแอปใดๆ ที่มีไลบรารี emojidex

Emojipedia แสดงภาพ emojidex ดั้งเดิมทั้งหมดสำหรับอักขระ Unicode emoji รูปภาพอิโมจิที่ผู้ใช้ส่งมาซึ่งอยู่นอกชุดอีโมจิมาตรฐานสามารถดูได้จากเว็บไซต์ emojidex

ประเภท: รอยยิ้มและอารมณ์
ประเภท: คนและร่างกาย
ประเภท: โทนสีผิวและทรงผม
ประเภท: สัตว์และธรรมชาติ
ประเภท: อาหารและเครื่องดื่ม
ประเภท: การเดินทางและสถานที่
ประเภท: กิจกรรม
ประเภท: วัตถุ
ประเภท: สัญลักษณ์
ประเภท: ธง