Emojitip😄 Joypixels, อิโมจิสำหรับ EmojiOnea

Joypixels

JoyPixels คือชุดอีโมจิที่เรียกว่า EmojiOne ก่อน 2019-03-28 ภาพจาก JoyPixels มีให้ใช้งานภายใต้ใบอนุญาตแบบชำระเงิน โดยรุ่นแรกเป็นโอเพ่นซอร์ส

ประเภท: รอยยิ้มและอารมณ์
ประเภท: คนและร่างกาย