Openmoji

OpenMoji เป็นไลบรารีอีโมจิโอเพ่นซอร์สฟรีที่สามารถใช้งานได้หลากหลาย ใช้ได้กับใบอนุญาต Creative Commons (Attribution-ShareAlike 4.0 International)

ประเภท: รอยยิ้มและอารมณ์
ประเภท: คนและร่างกาย