Docomo

NTT Docomo (ก่อนหน้านี้มีรูปแบบเป็น DoCoMo) เป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์ของญี่ปุ่นที่รู้จักกันในการเปิดใช้ i-mode

ประเภท: รอยยิ้มและอารมณ์
ประเภท: คนและร่างกาย
ประเภท: โทนสีผิวและทรงผม
ประเภท: สัตว์และธรรมชาติ
ประเภท: อาหารและเครื่องดื่ม
ประเภท: การเดินทางและสถานที่
ประเภท: กิจกรรม
ประเภท: วัตถุ
ประเภท: สัญลักษณ์
ประเภท: ธง