Emojitip🪟 Microsoft, อิโมจิสำหรับ Windows และ Xboxa

Microsoft

Emojis จาก Microsoft รองรับบนพีซีและแท็บเล็ตที่ใช้ Windows 10 รวมถึง Xbox สิ่งเหล่านี้มีให้โดยแบบอักษร Segoe Color Emoji แม้ว่าบางแอปพลิเคชันยังคงแสดงอิโมจิขาวดำจากรุ่นก่อนหน้า

ประเภท: รอยยิ้มและอารมณ์
ประเภท: คนและร่างกาย
ประเภท: โทนสีผิวและทรงผม
ประเภท: สัตว์และธรรมชาติ
ประเภท: อาหารและเครื่องดื่ม