EmojitipEmoji เวอร์ชั่น 2.0

Emoji เวอร์ชั่น 2.0

285
Emoji เวอร์ชั่น 2.0 วางจำหน่ายในปี November 2015 และมีสัญลักษณ์ Emoji ด้านล่าง
สัญลักษณ์อีโมจิจุดรหัส
🗨️ ฟองคำพูด1F5E8 FE0F
👁️‍🗨️ ตาในลูกโป่งคำพูด1F441 FE0F 200D 1F5E8 FE0F
🕵🏻 นักสืบ: โทนผิวสีขาว1F575 1F3FB
🕵🏼 นักสืบ: โทนผิวสีขาวเหลือง1F575 1F3FC
🕵🏽 นักสืบ: โทนผิวสีเหลือง1F575 1F3FD
🕵🏾 นักสืบ: โทนผิวสีแทน1F575 1F3FE
🕵🏿 นักสืบ: โทนผิวสีเข้ม1F575 1F3FF
⛹🏻 คนเล่นบอล: โทนผิวสีขาว26F9 1F3FB
⛹🏼 คนเล่นบอล: โทนผิวสีขาวเหลือง26F9 1F3FC
⛹🏽 คนเล่นบอล: โทนผิวสีเหลือง26F9 1F3FD
⛹🏾 คนเล่นบอล: โทนผิวสีแทน26F9 1F3FE
⛹🏿 คนเล่นบอล: โทนผิวสีเข้ม26F9 1F3FF
🏋🏻 นักยกน้ำหนัก: โทนผิวสีขาว1F3CB 1F3FB
🏋🏼 นักยกน้ำหนัก: โทนผิวสีขาวเหลือง1F3CB 1F3FC
🏋🏽 นักยกน้ำหนัก: โทนผิวสีเหลือง1F3CB 1F3FD
🏋🏾 นักยกน้ำหนัก: โทนผิวสีแทน1F3CB 1F3FE
🏋🏿 นักยกน้ำหนัก: โทนผิวสีเข้ม1F3CB 1F3FF
👩‍❤️‍💋‍👨 จูบ: ผู้หญิง ผู้ชาย1F469 200D 2764 FE0F 200D 1F48B 200D 1F468
👨‍❤️‍💋‍👨 จูบ: ผู้ชาย ผู้ชาย1F468 200D 2764 FE0F 200D 1F48B 200D 1F468
👩‍❤️‍💋‍👩 จูบ: ผู้หญิง ผู้หญิง1F469 200D 2764 FE0F 200D 1F48B 200D 1F469
👩‍❤️‍👨 คู่รัก: ผู้หญิง ผู้ชาย1F469 200D 2764 FE0F 200D 1F468
👨‍❤️‍👨 คู่รัก: ผู้ชาย ผู้ชาย1F468 200D 2764 FE0F 200D 1F468
👩‍❤️‍👩 คู่รัก: ผู้หญิง ผู้หญิง1F469 200D 2764 FE0F 200D 1F469
👨‍👩‍👦 ครอบครัว: ผู้ชาย ผู้หญิง และ เด็กชาย1F468 200D 1F469 200D 1F466
👨‍👩‍👧 ครอบครัว: ผู้ชาย ผู้หญิง และ เด็กหญิง1F468 200D 1F469 200D 1F467
👨‍👩‍👧‍👦 ครอบครัว: ผู้ชาย ผู้หญิง เด็กหญิง และ เด็กชาย1F468 200D 1F469 200D 1F467 200D 1F466
👨‍👩‍👦‍👦 ครอบครัว: ผู้ชาย ผู้หญิง เด็กชาย และ เด็กชาย1F468 200D 1F469 200D 1F466 200D 1F466
👨‍👩‍👧‍👧 ครอบครัว: ผู้ชาย ผู้หญิง เด็กหญิง และ เด็กหญิง1F468 200D 1F469 200D 1F467 200D 1F467
👨‍👨‍👦 ครอบครัว: ผู้ชาย ผู้ชาย และ เด็กชาย1F468 200D 1F468 200D 1F466
👨‍👨‍👧 ครอบครัว: ผู้ชาย ผู้ชาย และ เด็กหญิง1F468 200D 1F468 200D 1F467
👨‍👨‍👧‍👦 ครอบครัว: ผู้ชาย ผู้ชาย เด็กหญิง และ เด็กชาย1F468 200D 1F468 200D 1F467 200D 1F466
👨‍👨‍👦‍👦 ครอบครัว: ผู้ชาย ผู้ชาย เด็กชาย และ เด็กชาย1F468 200D 1F468 200D 1F466 200D 1F466
👨‍👨‍👧‍👧 ครอบครัว: ผู้ชาย ผู้ชาย เด็กหญิง และ เด็กหญิง1F468 200D 1F468 200D 1F467 200D 1F467
👩‍👩‍👦 ครอบครัว: ผู้หญิง ผู้หญิง และ เด็กชาย1F469 200D 1F469 200D 1F466
👩‍👩‍👧 ครอบครัว: ผู้หญิง ผู้หญิง และ เด็กหญิง1F469 200D 1F469 200D 1F467
👩‍👩‍👧‍👦 ครอบครัว: ผู้หญิง ผู้หญิง เด็กหญิง และ เด็กชาย1F469 200D 1F469 200D 1F467 200D 1F466
👩‍👩‍👦‍👦 ครอบครัว: ผู้หญิง ผู้หญิง เด็กชาย และ เด็กชาย1F469 200D 1F469 200D 1F466 200D 1F466
👩‍👩‍👧‍👧 ครอบครัว: ผู้หญิง ผู้หญิง เด็กหญิง และ เด็กหญิง1F469 200D 1F469 200D 1F467 200D 1F467
🇦🇨 ธง: เกาะแอสเซนชัน1F1E6 1F1E8
🇦🇩 ธง: อันดอร์รา1F1E6 1F1E9
🇦🇪 ธง: สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์1F1E6 1F1EA
🇦🇫 ธง: อัฟกานิสถาน1F1E6 1F1EB
🇦🇬 ธง: แอนติกาและบาร์บูดา1F1E6 1F1EC
🇦🇮 ธง: แองกวิลลา1F1E6 1F1EE
🇦🇱 ธง: แอลเบเนีย1F1E6 1F1F1
🇦🇲 ธง: อาร์เมเนีย1F1E6 1F1F2
🇦🇴 ธง: แองโกลา1F1E6 1F1F4
🇦🇶 ธง: แอนตาร์กติกา1F1E6 1F1F6
🇦🇷 ธง: อาร์เจนตินา1F1E6 1F1F7
🇦🇸 ธง: อเมริกันซามัว1F1E6 1F1F8
🇦🇹 ธง: ออสเตรีย1F1E6 1F1F9
🇦🇺 ธง: ออสเตรเลีย1F1E6 1F1FA
🇦🇼 ธง: อารูบา1F1E6 1F1FC
🇦🇽 ธง: หมู่เกาะโอลันด์1F1E6 1F1FD
🇦🇿 ธง: อาเซอร์ไบจาน1F1E6 1F1FF
🇧🇦 ธง: บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา1F1E7 1F1E6
🇧🇧 ธง: บาร์เบโดส1F1E7 1F1E7
🇧🇩 ธง: บังกลาเทศ1F1E7 1F1E9
🇧🇪 ธง: เบลเยียม1F1E7 1F1EA
🇧🇫 ธง: บูร์กินาฟาโซ1F1E7 1F1EB
🇧🇬 ธง: บัลแกเรีย1F1E7 1F1EC
🇧🇭 ธง: บาห์เรน1F1E7 1F1ED
🇧🇮 ธง: บุรุนดี1F1E7 1F1EE
🇧🇯 ธง: เบนิน1F1E7 1F1EF
🇧🇱 ธง: เซนต์บาร์เธเลมี1F1E7 1F1F1
🇧🇲 ธง: เบอร์มิวดา1F1E7 1F1F2
🇧🇳 ธง: บรูไน1F1E7 1F1F3
🇧🇴 ธง: โบลิเวีย1F1E7 1F1F4
🇧🇶 ธง: เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน1F1E7 1F1F6
🇧🇷 ธง: บราซิล1F1E7 1F1F7
🇧🇸 ธง: บาฮามาส1F1E7 1F1F8
🇧🇹 ธง: ภูฏาน1F1E7 1F1F9
🇧🇻 ธง: เกาะบูเว1F1E7 1F1FB
🇧🇼 ธง: บอตสวานา1F1E7 1F1FC
🇧🇾 ธง: เบลารุส1F1E7 1F1FE
🇧🇿 ธง: เบลีซ1F1E7 1F1FF
🇨🇦 ธง: แคนาดา1F1E8 1F1E6
🇨🇨 ธง: หมู่เกาะโคโคส (คีลิง)1F1E8 1F1E8
🇨🇩 ธง: คองโก - กินชาซา1F1E8 1F1E9
🇨🇫 ธง: สาธารณรัฐแอฟริกากลาง1F1E8 1F1EB
🇨🇬 ธง: คองโก - บราซซาวิล1F1E8 1F1EC
🇨🇭 ธง: สวิตเซอร์แลนด์1F1E8 1F1ED
🇨🇮 ธง: โกตดิวัวร์1F1E8 1F1EE
🇨🇰 ธง: หมู่เกาะคุก1F1E8 1F1F0
🇨🇱 ธง: ชิลี1F1E8 1F1F1
🇨🇲 ธง: แคเมอรูน1F1E8 1F1F2
🇨🇴 ธง: โคลอมเบีย1F1E8 1F1F4
🇨🇵 ธง: เกาะคลิปเปอร์ตัน1F1E8 1F1F5
🇨🇷 ธง: คอสตาริกา1F1E8 1F1F7
🇨🇺 ธง: คิวบา1F1E8 1F1FA
🇨🇻 ธง: เคปเวิร์ด1F1E8 1F1FB
🇨🇼 ธง: คูราเซา1F1E8 1F1FC
🇨🇽 ธง: เกาะคริสต์มาส1F1E8 1F1FD
🇨🇾 ธง: ไซปรัส1F1E8 1F1FE
🇨🇿 ธง: เช็ก1F1E8 1F1FF
🇩🇬 ธง: ดิเอโกการ์เซีย1F1E9 1F1EC
🇩🇯 ธง: จิบูตี1F1E9 1F1EF
🇩🇰 ธง: เดนมาร์ก1F1E9 1F1F0
🇩🇲 ธง: โดมินิกา1F1E9 1F1F2
🇩🇴 ธง: สาธารณรัฐโดมินิกัน1F1E9 1F1F4
🇩🇿 ธง: แอลจีเรีย1F1E9 1F1FF
🇪🇦 ธง: เซวตาและเมลียา1F1EA 1F1E6
🇪🇨 ธง: เอกวาดอร์1F1EA 1F1E8
🇪🇪 ธง: เอสโตเนีย1F1EA 1F1EA
🇪🇬 ธง: อียิปต์1F1EA 1F1EC
🇪🇭 ธง: ซาฮาราตะวันตก1F1EA 1F1ED
🇪🇷 ธง: เอริเทรีย1F1EA 1F1F7
🇪🇹 ธง: เอธิโอเปีย1F1EA 1F1F9
🇪🇺 ธง: สหภาพยุโรป1F1EA 1F1FA
🇫🇮 ธง: ฟินแลนด์1F1EB 1F1EE
🇫🇯 ธง: ฟิจิ1F1EB 1F1EF
🇫🇰 ธง: หมู่เกาะฟอล์กแลนด์1F1EB 1F1F0
🇫🇲 ธง: ไมโครนีเซีย1F1EB 1F1F2
🇫🇴 ธง: หมู่เกาะแฟโร1F1EB 1F1F4
🇬🇦 ธง: กาบอง1F1EC 1F1E6
🇬🇩 ธง: เกรเนดา1F1EC 1F1E9
🇬🇪 ธง: จอร์เจีย1F1EC 1F1EA
🇬🇫 ธง: เฟรนช์เกียนา1F1EC 1F1EB
🇬🇬 ธง: เกิร์นซีย์1F1EC 1F1EC
🇬🇭 ธง: กานา1F1EC 1F1ED
🇬🇮 ธง: ยิบรอลตาร์1F1EC 1F1EE
🇬🇱 ธง: กรีนแลนด์1F1EC 1F1F1
🇬🇲 ธง: แกมเบีย1F1EC 1F1F2
🇬🇳 ธง: กินี1F1EC 1F1F3
🇬🇵 ธง: กวาเดอลูป1F1EC 1F1F5
🇬🇶 ธง: อิเควทอเรียลกินี1F1EC 1F1F6
🇬🇷 ธง: กรีซ1F1EC 1F1F7
🇬🇸 ธง: เกาะเซาท์จอร์เจียและหมู่เกาะเซาท์แซนด์วิช1F1EC 1F1F8
🇬🇹 ธง: กัวเตมาลา1F1EC 1F1F9
🇬🇺 ธง: กวม1F1EC 1F1FA
🇬🇼 ธง: กินี-บิสเซา1F1EC 1F1FC
🇬🇾 ธง: กายอานา1F1EC 1F1FE
🇭🇰 ธง: เขตปกครองพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน1F1ED 1F1F0
🇭🇲 ธง: เกาะเฮิร์ดและหมู่เกาะแมกดอนัลด์1F1ED 1F1F2
🇭🇳 ธง: ฮอนดูรัส1F1ED 1F1F3
🇭🇷 ธง: โครเอเชีย1F1ED 1F1F7
🇭🇹 ธง: เฮติ1F1ED 1F1F9
🇭🇺 ธง: ฮังการี1F1ED 1F1FA
🇮🇨 ธง: หมู่เกาะคานารี1F1EE 1F1E8
🇮🇩 ธง: อินโดนีเซีย1F1EE 1F1E9
🇮🇪 ธง: ไอร์แลนด์1F1EE 1F1EA
🇮🇱 ธง: อิสราเอล1F1EE 1F1F1
🇮🇲 ธง: เกาะแมน1F1EE 1F1F2
🇮🇳 ธง: อินเดีย1F1EE 1F1F3
🇮🇴 ธง: บริติชอินเดียนโอเชียนเทร์ริทอรี1F1EE 1F1F4
🇮🇶 ธง: อิรัก1F1EE 1F1F6
🇮🇷 ธง: อิหร่าน1F1EE 1F1F7
🇮🇸 ธง: ไอซ์แลนด์1F1EE 1F1F8
🇯🇪 ธง: เจอร์ซีย์1F1EF 1F1EA
🇯🇲 ธง: จาเมกา1F1EF 1F1F2
🇯🇴 ธง: จอร์แดน1F1EF 1F1F4
🇰🇪 ธง: เคนยา1F1F0 1F1EA
🇰🇬 ธง: คีร์กีซสถาน1F1F0 1F1EC
🇰🇭 ธง: กัมพูชา1F1F0 1F1ED
🇰🇮 ธง: คิริบาส1F1F0 1F1EE
🇰🇲 ธง: คอโมโรส1F1F0 1F1F2
🇰🇳 ธง: เซนต์คิตส์และเนวิส1F1F0 1F1F3
🇰🇵 ธง: เกาหลีเหนือ1F1F0 1F1F5
🇰🇼 ธง: คูเวต1F1F0 1F1FC
🇰🇾 ธง: หมู่เกาะเคย์แมน1F1F0 1F1FE
🇰🇿 ธง: คาซัคสถาน1F1F0 1F1FF
🇱🇦 ธง: ลาว1F1F1 1F1E6
🇱🇧 ธง: เลบานอน1F1F1 1F1E7
🇱🇨 ธง: เซนต์ลูเซีย1F1F1 1F1E8
🇱🇮 ธง: ลิกเตนสไตน์1F1F1 1F1EE
🇱🇰 ธง: ศรีลังกา1F1F1 1F1F0
🇱🇷 ธง: ไลบีเรีย1F1F1 1F1F7
🇱🇸 ธง: เลโซโท1F1F1 1F1F8
🇱🇹 ธง: ลิทัวเนีย1F1F1 1F1F9
🇱🇺 ธง: ลักเซมเบิร์ก1F1F1 1F1FA
🇱🇻 ธง: ลัตเวีย1F1F1 1F1FB
🇱🇾 ธง: ลิเบีย1F1F1 1F1FE
🇲🇦 ธง: โมร็อกโก1F1F2 1F1E6
🇲🇨 ธง: โมนาโก1F1F2 1F1E8
🇲🇩 ธง: มอลโดวา1F1F2 1F1E9
🇲🇪 ธง: มอนเตเนโกร1F1F2 1F1EA
🇲🇫 ธง: เซนต์มาร์ติน1F1F2 1F1EB
🇲🇬 ธง: มาดากัสการ์1F1F2 1F1EC
🇲🇭 ธง: หมู่เกาะมาร์แชลล์1F1F2 1F1ED
🇲🇰 ธง: มาซิโดเนียเหนือ1F1F2 1F1F0
🇲🇱 ธง: มาลี1F1F2 1F1F1
🇲🇲 ธง: เมียนมา (พม่า)1F1F2 1F1F2
🇲🇳 ธง: มองโกเลีย1F1F2 1F1F3
🇲🇴 ธง: เขตปกครองพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน1F1F2 1F1F4
🇲🇵 ธง: หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา1F1F2 1F1F5
🇲🇶 ธง: มาร์ตินีก1F1F2 1F1F6
🇲🇷 ธง: มอริเตเนีย1F1F2 1F1F7
🇲🇸 ธง: มอนต์เซอร์รัต1F1F2 1F1F8
🇲🇹 ธง: มอลตา1F1F2 1F1F9
🇲🇺 ธง: มอริเชียส1F1F2 1F1FA
🇲🇻 ธง: มัลดีฟส์1F1F2 1F1FB
🇲🇼 ธง: มาลาวี1F1F2 1F1FC
🇲🇽 ธง: เม็กซิโก1F1F2 1F1FD
🇲🇾 ธง: มาเลเซีย1F1F2 1F1FE
🇲🇿 ธง: โมซัมบิก1F1F2 1F1FF
🇳🇦 ธง: นามิเบีย1F1F3 1F1E6
🇳🇨 ธง: นิวแคลิโดเนีย1F1F3 1F1E8
🇳🇪 ธง: ไนเจอร์1F1F3 1F1EA
🇳🇫 ธง: เกาะนอร์ฟอล์ก1F1F3 1F1EB
🇳🇬 ธง: ไนจีเรีย1F1F3 1F1EC
🇳🇮 ธง: นิการากัว1F1F3 1F1EE
🇳🇱 ธง: เนเธอร์แลนด์1F1F3 1F1F1
🇳🇴 ธง: นอร์เวย์1F1F3 1F1F4
🇳🇵 ธง: เนปาล1F1F3 1F1F5
🇳🇷 ธง: นาอูรู1F1F3 1F1F7
🇳🇺 ธง: นีอูเอ1F1F3 1F1FA
🇳🇿 ธง: นิวซีแลนด์1F1F3 1F1FF
🇴🇲 ธง: โอมาน1F1F4 1F1F2
🇵🇦 ธง: ปานามา1F1F5 1F1E6
🇵🇪 ธง: เปรู1F1F5 1F1EA
🇵🇫 ธง: เฟรนช์โปลินีเซีย1F1F5 1F1EB
🇵🇬 ธง: ปาปัวนิวกินี1F1F5 1F1EC
🇵🇭 ธง: ฟิลิปปินส์1F1F5 1F1ED
🇵🇰 ธง: ปากีสถาน1F1F5 1F1F0
🇵🇱 ธง: โปแลนด์1F1F5 1F1F1
🇵🇲 ธง: แซงปีแยร์และมีเกอลง1F1F5 1F1F2
🇵🇳 ธง: หมู่เกาะพิตแคร์น1F1F5 1F1F3
🇵🇷 ธง: เปอร์โตริโก1F1F5 1F1F7
🇵🇸 ธง: ดินแดนปาเลสไตน์1F1F5 1F1F8
🇵🇹 ธง: โปรตุเกส1F1F5 1F1F9
🇵🇼 ธง: ปาเลา1F1F5 1F1FC
🇵🇾 ธง: ปารากวัย1F1F5 1F1FE
🇶🇦 ธง: กาตาร์1F1F6 1F1E6
🇷🇪 ธง: เรอูนียง1F1F7 1F1EA
🇷🇴 ธง: โรมาเนีย1F1F7 1F1F4
🇷🇸 ธง: เซอร์เบีย1F1F7 1F1F8
🇷🇼 ธง: รวันดา1F1F7 1F1FC
🇸🇦 ธง: ซาอุดีอาระเบีย1F1F8 1F1E6
🇸🇧 ธง: หมู่เกาะโซโลมอน1F1F8 1F1E7
🇸🇨 ธง: เซเชลส์1F1F8 1F1E8
🇸🇩 ธง: ซูดาน1F1F8 1F1E9
🇸🇪 ธง: สวีเดน1F1F8 1F1EA
🇸🇬 ธง: สิงคโปร์1F1F8 1F1EC
🇸🇭 ธง: เซนต์เฮเลนา1F1F8 1F1ED
🇸🇮 ธง: สโลวีเนีย1F1F8 1F1EE
🇸🇯 ธง: สฟาลบาร์และยานไมเอน1F1F8 1F1EF
🇸🇰 ธง: สโลวะเกีย1F1F8 1F1F0
🇸🇱 ธง: เซียร์ราลีโอน1F1F8 1F1F1
🇸🇲 ธง: ซานมาริโน1F1F8 1F1F2
🇸🇳 ธง: เซเนกัล1F1F8 1F1F3
🇸🇴 ธง: โซมาเลีย1F1F8 1F1F4
🇸🇷 ธง: ซูรินาเม1F1F8 1F1F7
🇸🇸 ธง: ซูดานใต้1F1F8 1F1F8
🇸🇹 ธง: เซาตูเมและปรินซิปี1F1F8 1F1F9
🇸🇻 ธง: เอลซัลวาดอร์1F1F8 1F1FB
🇸🇽 ธง: ซินต์มาร์เทน1F1F8 1F1FD
🇸🇾 ธง: ซีเรีย1F1F8 1F1FE
🇸🇿 ธง: เอสวาตีนี1F1F8 1F1FF
🇹🇦 ธง: ทริสตันดาคูนา1F1F9 1F1E6
🇹🇨 ธง: หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส1F1F9 1F1E8
🇹🇩 ธง: ชาด1F1F9 1F1E9
🇹🇫 ธง: เฟรนช์เซาเทิร์นเทร์ริทอรีส์1F1F9 1F1EB
🇹🇬 ธง: โตโก1F1F9 1F1EC
🇹🇭 ธง: ไทย1F1F9 1F1ED
🇹🇯 ธง: ทาจิกิสถาน1F1F9 1F1EF
🇹🇰 ธง: โตเกเลา1F1F9 1F1F0
🇹🇱 ธง: ติมอร์-เลสเต1F1F9 1F1F1
🇹🇲 ธง: เติร์กเมนิสถาน1F1F9 1F1F2
🇹🇳 ธง: ตูนิเซีย1F1F9 1F1F3
🇹🇴 ธง: ตองกา1F1F9 1F1F4
🇹🇷 ธง: ตุรกี1F1F9 1F1F7
🇹🇹 ธง: ตรินิแดดและโตเบโก1F1F9 1F1F9
🇹🇻 ธง: ตูวาลู1F1F9 1F1FB
🇹🇼 ธง: ไต้หวัน1F1F9 1F1FC
🇹🇿 ธง: แทนซาเนีย1F1F9 1F1FF
🇺🇦 ธง: ยูเครน1F1FA 1F1E6
🇺🇬 ธง: ยูกันดา1F1FA 1F1EC
🇺🇲 ธง: หมู่เกาะรอบนอกของสหรัฐอเมริกา1F1FA 1F1F2
🇺🇾 ธง: อุรุกวัย1F1FA 1F1FE
🇺🇿 ธง: อุซเบกิสถาน1F1FA 1F1FF
🇻🇦 ธง: นครวาติกัน1F1FB 1F1E6
🇻🇨 ธง: เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์1F1FB 1F1E8
🇻🇪 ธง: เวเนซุเอลา1F1FB 1F1EA
🇻🇬 ธง: หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน1F1FB 1F1EC
🇻🇮 ธง: หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกา1F1FB 1F1EE
🇻🇳 ธง: เวียดนาม1F1FB 1F1F3
🇻🇺 ธง: วานูอาตู1F1FB 1F1FA
🇼🇫 ธง: วาลลิสและฟุตูนา1F1FC 1F1EB
🇼🇸 ธง: ซามัว1F1FC 1F1F8
🇽🇰 ธง: โคโซโว1F1FD 1F1F0
🇾🇪 ธง: เยเมน1F1FE 1F1EA
🇾🇹 ธง: มายอต1F1FE 1F1F9
🇿🇦 ธง: แอฟริกาใต้1F1FF 1F1E6
🇿🇲 ธง: แซมเบีย1F1FF 1F1F2
🇿🇼 ธง: ซิมบับเว1F1FF 1F1FC
รุ่นอื่น ๆ Emoji