Emojipedia

ภาพตัวอย่างต้นฉบับจาก Emojipedia แสดงให้เห็นว่าอิโมจิใหม่อาจมีหน้าตาอย่างไรเมื่อพวกมันบรรลุผล ม็อคอัพเหล่านี้สร้างขึ้นในขั้นตอนของผู้สมัครในรูปแบบ \\\"เหมือนแอปเปิ้ล\\\" แบบมันวาว และอาจคล้ายกับเวอร์ชันสุดท้ายจากผู้จำหน่ายแพลตฟอร์มแต่ละรายหรือไม่ก็ได้

ประเภท: รอยยิ้มและอารมณ์
ประเภท: คนและร่างกาย
ประเภท: โทนสีผิวและทรงผม
ประเภท: สัตว์และธรรมชาติ
ประเภท: อาหารและเครื่องดื่ม
ประเภท: การเดินทางและสถานที่
ประเภท: กิจกรรม
ประเภท: วัตถุ
ประเภท: สัญลักษณ์
ประเภท: ธง