เพศ

อิโมจิที่เกี่ยวข้องกับเพศสรุปไว้ด้านล่างฉันไม่ได้คาดหวังว่าจะมีหลายชนิด คุณสับสนเล็กน้อยหรือไม่? 😏

เพศทั่วไป

อื่นๆ