EmojitipUnicode เวอร์ชั่น 5.0

Unicode เวอร์ชั่น 5.0

1
Unicode เวอร์ชั่น 5.0 วางจำหน่ายในปี July 2006 และมีสัญลักษณ์ Emoji ด้านล่าง
สัญลักษณ์อีโมจิจุดรหัส
ไม่มีเพศ26B2
รุ่นอื่น ๆ Unicode