Emojitip ความหมาย: ช่างไม้ความกว้างศูนย์

ช่างไม้ความกว้างศูนย์

ความหมายและคำอธิบาย

‍ ตัวเชื่อมความกว้างศูนย์ (ZWJ) คืออักขระ Unicode ที่สามารถรวมอักขระสองตัวขึ้นไปเข้าด้วยกันเพื่อสร้างอักขระหรืออีโมจิใหม่ จุดรหัส Unicode คือ U + 200D
ตัวเชื่อมความกว้างเป็นศูนย์สามารถใช้เพื่อสร้างอีโมจิใหม่ได้ แต่ไม่ใช่ตัวอีโมจิเอง เมื่อใช้เดี่ยว ๆ จะเป็นอักขระที่มองไม่เห็น


ความหมายของสัญลักษณ์อีโมจิ ‍a คือ ช่างไม้ความกว้างศูนย์ .

ความหมายอื่นคือ ตัวเชื่อมความกว้างศูนย์
ตัวเชื่อมความกว้างศูนย์ (ZWJ ย่อมาจาก zero-width joiner) คืออักขระควบคุมที่ใชัในการเรียงพิมพ์ในคอมพิวเตอร์ ใช้เพื่อจัดการการเชื่อมต่อระหว่างอักษรตัวเขียนบางชนิด เช่นอักษรอาหรับ หรือ อักษรตระกูลพราหมี เมื่อใส่ตัวเชื่อมความกว้างศูนย์ลงไปก่อนหรือหลังตัวอักษร จะเป็นการบังคับให้อักษรนั้นแสดงผลในรูปแบบที่เชื่อมต่อกับตัวเชื่อม เสมือนว่ามีอักษรอื่นอีกตัวอยู่ตรงตัวเชื่อมนั้น หรือใช้เพื่อเปลี่ยนการแปลงรูปอักษรเชื่อมต่อให้เป็นแบบอื่น ซึ่งอาจจำเป็นต้องใช้ในบางโอกาส ปกติแล้วตัวเชื่อมความกว้างศูนย์จะไม่สามารถมองเห็นได้ แต่อาจสังเกตได้จากอักษรรูปแบบเชื่อมต่อที่วางอยู่ลอย ๆ ในข้อความ
ตัวเชื่อมความกว้างศูนย์มีรหัสยูนิโคด U+200D และมี HTML เอนทิตี เป็น ‍ ‍ และ ‍

คัดลอกและวาง

คัดลอกและวางอีโมจินี้:สำเนา

ตัวอย่างและการใช้งาน

ข้อมูลพื้นฐาน

อิโมจิ
ชื่อสั้นช่างไม้ความกว้างศูนย์
CodepointU+200D
ทศนิยมALT+8205
Unicode เวอร์ชั่น1.1 (1993-06-01)
Emoji เวอร์ชั่นไม่มี

รูปภาพแสดงจากแพลตฟอร์มต่างๆ

  • อุปกรณ์ของคุณ

  • Lg