Emojitip🇩 ความหมาย: สัญลักษณ์สัญลักษณ์ตัวบ่งชี้ภูมิภาค D

🇩สัญลักษณ์สัญลักษณ์ตัวบ่งชี้ภูมิภาค D

ความหมายและคำอธิบาย

🇩 เป็นสัญลักษณ์บ่งชี้ภูมิภาคและตัวอักษรที่เกี่ยวข้องคือ D โดยทั่วไปจะไม่ใช้เพียงอย่างเดียว แต่ตัวอักษรบ่งชี้ภูมิภาคสองตัวรวมกันเป็นอิโมจิเพื่อระบุประเทศหรือภูมิภาค อย่างไรก็ตามไม่มีตัวบ่งชี้ระดับภูมิภาคสองตัวที่สามารถสร้าง Emoji ได้ เฉพาะเมื่อตัวอักษรสองตัวที่ตรงกันสอดคล้องกับรหัส 2 ตัวอักษรของประเทศหรือภูมิภาค ISO เท่านั้นจึงจะสามารถสร้าง Emoji ที่ใช้งานได้ หากใช้ 🇩 เป็นตัวอักษรตัวเดียวควรใช้ช่องว่างเพื่อแยกจาก Emoji ตัวบ่งชี้ภูมิภาคอื่น ๆ ที่อยู่ติดกัน


ความหมายของสัญลักษณ์อีโมจิ 🇩a คือ สัญลักษณ์สัญลักษณ์ตัวบ่งชี้ภูมิภาค D .

คัดลอกและวาง

คัดลอกและวางอีโมจินี้:🇩สำเนา

ตัวอย่างและการใช้งาน

🇩 (สัญลักษณ์สัญลักษณ์ตัวบ่งชี้ภูมิภาค d) => D (d)

ข้อมูลพื้นฐาน

อิโมจิ🇩
ชื่อสั้นสัญลักษณ์สัญลักษณ์ตัวบ่งชี้ภูมิภาค D
CodepointU+1F1E9
ทศนิยมALT+127465
Unicode เวอร์ชั่น6.0 (2010-10-11)
Emoji เวอร์ชั่นไม่มี

รูปภาพแสดงจากแพลตฟอร์มต่างๆ